تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها

0 606

تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها چیست ؟

تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها را باید کسی انجام دهد که تحلیل گر شخصی می باشد و موضوعات تحلیل آن بهبود فرآیندهایی است که در محصولات وجود دارد، همچنین تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها از طریق نرم افزارها و خدمات برای تجزیه و تحلیل صورت می گیرد. مهمترین وظیفه تحلیل گران برای پر کردن شکاف های فناوری اطلاعات و کسب و کار تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها می باشد، آنها می توانند از طریق تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها به تعیین الزامات، ارزیابی فرآیندها و ارائه گزارش ها و توصیه ها به مدیران بپردازند.

موسسه ای که در تجزیه و تحلیل کسب و کار فعالیت می کند برای برای تعریف تحلیل گری کسب و کار و یا همان تحلیل گری تجاری اینگونه بیان می کند که، تحلیل گری در کسب و کار یکی از روش هایی است که مدیریت تغییرات در سازمان را معرفی می کند و باید به این نکته اهمیت دهد که هم برای کسب و کارهای سودآور و هم کسب و کارهای دولتی غیر سودآور تحلیل مناسبی ارائه دهد. تحلیل گری که در حوزه تجاری فعالیت می کند به تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها از طریق مهارت های نرم افزاری و سخت افزاری نیاز دارد. تحلیل گر تجاری باید آگاه باشد که چگونه رون تحلیل داده هایی را که در سازمان وجود دارد را تجزیه و تحلیل کند و این روند را باید به مدیران سازمان گزارش دهد. همچنین یکی دیگر از وظایف مهم تحلیل گران این است که این اطلاعات را برای دیگران در اشتراک بگذارد تا آنها بتوانند از طریق این اطلاعات شیوه های مناسبی را در کسب و کار اعمال کنند.

مسئولیت اصلی تحلیل گر تجاری تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها است :

تحلیل گرانی که در حوزه تجاری فعالیت می کنند وظیفه دارند با مدیران و رهبرانی که در کسب و کار هستند باید ارتباط برقرار کنند تا بتوانند با ارائه تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها آنها را متوجه تغییراتی که  در سازمان رخ داده است سازند. مدیران با توجه به این تحلیل ها به راحتی می توانند دریابند که با تغییرات در پردازش، محصولات، سخت افزار، نرم افزار و خدمات کارایی کسب و کار خود را بالا ببرند و ارزش افزوده ای که از سازمان دریافت می کنند را افزایش دهند. تحلیل گران با ارائه ایده هایی که در مورد کسب و کار دارند می توانند ارتباطی منطقی را بین تکنولوژی و عملکرد مالی سازمان برقرار سازند.

مدیریت ریسک ، مدیریت کسب و کار

به طور کلی باید بدانید که نقش تحلیل گر در ارائه تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها به طور مدام در حال تغییر و تحول است. علت اصلی آن این می باشد که بیشتر سازمان ها برای اینکه فعالیت های تجاری خود را کامل کنند به داده های بیشتری متکی هستند و تحلیل گران مجبور هستند مدام این داده ها و تحلیل ها را بررسی کنند و تغییرات را به مدیران و رهبران ارائه دهند. هر شرکت و سازمانی که تحلیل گران در آن فعالیت می کنند، دارای مسائل مختلفی می باشد که تحلیل گر باید خود را برای هر گونه مسائلی در مورد تحلیل داده های کسب و کار BA و SME های آن شرکت آماده کند تا در کار خود موفق گردد.

مهارت های تحلیل گر تجاری در تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها چیست ؟

بر اساس بیانات سازمان بین المللی تجزیه و تحلیل کسب و کار، تحلیل گر باید مهارت ها ویژه ای داشته باشد که شرکت ها و سازمان ها بتوانند از آن مهارت نهایت استفاده را ببرند .در ادامه برخی از مهمترین ویژگی های مهارتی تحلیل گران را نام می بریم.

 1. تحلیل گر باید برای برقراری ارتباط با مدیران و رهبران هر سازمانی که در آن فعالیت می کند بتواند هم ارتباط شفاهی و هم کتبی برقرار نماید.
 2. یکی از مهمترین فعالیت های تحلیل گر این است که بتواند مشاوره هایی مناسب و منطقی را برای مدیران ارائه دهد که آنها از طریق مشورت هایی که با تحلیل گر در مورد تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها داشته اند بهترین راه حل را برای کسب و کار خود بیابند.
 3. تحلیل گر باید به گونه ای تصمیم گیری کند و ایده های خود را ارائه دهد که تمامی امور را آسان سازد. در واقع باید اندیشه اصلی تحلیل گر این باشد که راهای آسان سازی کسب و کار را برای مدیران فراهم کند.
 4. در مورد هر مسئله ای که در مورد تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها به وجود می آید باید فکر تحلیلی داشته باشد تا به خوبی بتواند آن مسئله را درک کند و آن مسئله به وجود آمده را برای مدیران شفاف سازی کند.
 5. جزئیات بسیاری که در مورد تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها وجود دارد را باید تکمیل نموده و سپس تحویل مدیران سازمان بدهد، وی باید تلاش کند که برای تکمیل این جزئیات نهایت دقت و توانایی خود را به کار گیرد تا بهترین روش را ارائه دهد.
 6. یکی دیگر از مهمترین ویژگی هایی که تحلیل گر باید داشته باشد این است که با مهارت های سازمانی به طور کامل آشنایی داشته باشد و به خوبی از پس آن برآید.
 7. کسب و کار در هر شرکت و سازمانی به دیگر سازمان ها و شرکت ها متفاوت است، تحلیل گر باید وارد هر سازمانی که می شود در مورد کسب و کار آن سازمان آگاهی کاملی داشته باشد تا به بهترین نحو ممکن وظیفه خود را انجام دهد.
 8. تحلیل گر در مورد تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها باید قبل از اینکه آنها را به مدیران ارائه دهد، بهترین تجزیه و تحلیل را به دست آورد و سپس گزارشات خود را تحویل دهد.
 9. در برخی از تغییرات و روش های تحلیل داده ها نیاز است که تحلیل گران مهندسی مورد نیاز را دارا باشند تا بتوانند به بهترین روش تحلیل های خود را ارائه دهند.
 10. هر کدام از سازمان ها و شرکت هایی که تحلیل گر در آنها فعالیت می کند دارای هزینه هایی می باشد. تحلیل گران وظیفه دارند هزینه های آن شرکت را تجزیه و تحلیل کنند و قبل از اینکه مدیران دستور کسب و کار دهند، تجزیه و تحلیل خود را در مورد هزینه ها ارائه دهند.
 11. بیشتر فرآیندهایی که در سازمان ها وجود دارند باید مدلسازی شود، تحلیل گران وظیفه دارند مدلسازی فرآیندهای سازمان را انجام دهند.
 12. همانطوری که بیان کردیم تحلیل گران باید توانایی بالایی در تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها داشته باشند، ولی برای موفقیت در این کار تحلیل گران باید در ابتدا از شبکه هایی که در سازمان وجود دارد آگاهی داشته باشند و عملکرد آنها را درک کنند. همچنین در هر سازمانی تکنولوژی خاصی به کار رفته است که تحلیل گران باید پایگاه های داده و آن تکنولوژی هایی را که در سازمان وجود دارد را شناسایی کنند.

اهداف تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها :

همانطوری که می دانیم هر اقدامی که مربوط به کسب و کار و تحلیل در مورد آن باشد اهدافی را دنبال می کند که این اهداف موجب بهبود کسب و کار می گردد. به طور کلی تحلیل گران برای تحلیل داده هایی که در سازمان وجود دارد اهدافی را دنبال می کنند که در ادامه برخی از این اهداف را نام می بریم.

اهداف تحلیل داده کسب و کار

 1. تحلیل گران با تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها به راحتی می توانند تصمیم گیری های منطقی را در مورد کسب و کار انجام دهند، چرا که با دانش و آگاهی از تجربیات گذشته می تواند اهداف بعدی در مورد کسب و کار و تحلیل داده ها را دنبال کند.
 2. با تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها تحلیل گران به راحتی می توانند کل اطلاعاتی که در سازمان وجود دارد را یکپارچه کنند و بدین وسیله راحت تر می توانند اهداف بعدی خود را دنبال کنند.
 3. تحلیل گران بعد از اینکه تحلیل داده ها را به طور مرتب یکپارچه کردند می توانند به آسانی به آن اطلاعات دسترسی داشته باشند، از این طریق در هر زمانی که نیاز به اطلاعات داشته باشند می توانند آن اطلاعات را به دست آورند.
 4. با تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها، تحلیل گران به راحتی می توانند فرآیند تصمیم گیری خود را در مورد کسب و کار سازمان سرعت دهند، هر کاری که در مورد فرآیندهای کسب و کار سرعت یابد، فرآیندهای شکل گرفته در سازمان را هم بهبود می دهد.
 5. روندهایی که در فرآیندهای سازمان وجود دارد به وسیله تحلیل گران تشخیص داده می شود و با تحلیل داده های سازمان تحلیل گران به راحتی می توانند فرآیندهای بعدی را پیش بینی کنند.

چگونه تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها را انجام می گیرد ؟

برای اینکه شما راحت تر تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها درک کنید برای شما مثالی می زنیم تا بهتر متوجه چگونگی تحلیل داده ها شوید.

شما تصور کنید که در سال 1878 میلادی زندگی می کنید و می خواهید برای روشن کردن اتاق خود از لامپ و یا هر وسیله الکتریکی دیگر استفاده کنید در صورتی که شما باید در آن زمان از شمع و لامپ هایی که نفتی بوده اند باید استفاده می کردید. شما برای انکه در اتاق خود از لامپ استفاده کنید زمان زیادی دارید تا شرایط انجام این کار را به وجود آورید. ابتدا برای اینکه به هدف خود برسید، پیشینه هایی را در مورد این ایده مطالعه می کنید، طبق مطالعات خود تحقیقاتی را انجام می دهید و با استفاده از مطالعاتی که جمع آوری کرده اید می توانید یک طرح نوآورانه را ابداع کنید تا اتاق خود را روشن سازید و بعد از اینکه لامپ الکتریکی را ابداع کردید می توانید به تولید و فروش آن بیندیشید و آن را به فروش برسانید. برای اینکه لامپ را به دیگران معرفی کنید یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب می دهید و فروش لامپ های الکتریکی را اطلاع رسانی می کنید.

پس بدین ترتیب تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها، یک تجزیه و تحلیل منطقی و مناسبی را می خواهد که تحلیل گران باید به دنبال آن باشند تا بهترین روش را برای تحلیل داده ها به دست آورند. البته باید دقت داده باشید که به دست آوردن حجم بزرگی از اطلاعات چندان درست نمی باشد، بلکه برای سازمان ها مهم است که تحلیل گران آنچه را که تحلیل کرده اند را بتوانند درک کرده و پاسخ بیشتر سوال هایی را که داشته اند را دریافت کنند.

از جمله مهمترین سوال هایی که با ارائه تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها، پاسخ داده می شود به این شرح است. 1. هزینه هایی که در کسب و کار صرف شده است آیا کاهش داشته و یا اینکه افزایش پیدا کرده است، 2. فرآیندهای کسب و کار با سرعت بیشتری صورت گرفته باشد و زمان زیادی صرف تولید نشد، چرا که باید سرعت کارکنان سازمان افزایش پیدا کند.، 3. محصولات جدید سازمان باید توسعه پیدا کرده باشد و همچنین تحلیل گران باید طبق تحلیل داده هایی که انجام داده اند باید پیشنهادات جدید را برای فروش ارائه دهند، 4. یکی از مهمترین پرسش هایی که با ارائه تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها، پاسخ داده می شود این است که تصمیم گیری در مورد کسب و کار را هوشمندانه تر می سازد، مدیران و رهبران سازمان ها با تحلیل داده ها به راحتی می توانند تصمیمات آینده خود را بگیرند.

اشتباهاتی که در مورد تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها، انجام می شود :

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که در مورد تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها وجود دارد این است که مدیران و رهبران سازمان ها گمان می کنند با اجرای تحلیل هایی که توسط تحلیل گران صورت گرفته است می توانند فرآیند کسب و کار را به راحتی بهبود ببخشند. در صورتی که مهمترین عاملی که فرآیندها را با اجرای تحلیل ها بهبود می بخشد اجرای درست آن تحلیل ها می باشد و همچنین باید اجرای آنها به درستی کنترل شود. بدین معنی که مدیران و رهبران باید داده های تحلیل گران را زیر نظر بگیرند و آنها را کنترل کنند تا عملکرد بهتری داشته باشند.

انالیز کسب و کار

تحلیل گران باید بدانند که حتی اگر سازمان نیازی به تحلیل داده های بزرگ ندارد باید این کار را انجام دهند و برای اینکه فرآیند کسب و کار را بهبود بخشند باید تمامی افراد را در این امر دخیل سازند تا بهترین نتیجه را از تحلیل های خو بگیرند. همچنین یکی از ترفندهای تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها، این است که تحلیل گران باید بعد از تحلیل باری دیگر آن امر را انجام دهند چرا که هر پروژه ای که مورد تحلیل قرار می گیرد نیاز دارد که بارها مورد آزمایش و پاسخ گویی قرار بگیرد. به همین دلیل است که بیشتر تحلیل گران در کار خود موفق می باشند و بهترین ارائه های خود را بعد از چندین بار بررسی تحویل سازمان می دهند.

کاربرد تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها در سازمان :

با ارائه تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها توسط تحلیل گران، افرادی که در سازمان فعالیت می کنند بسیار مورد تاثیر قرار می گیرند و عملکرد بهتری را از خود نشان می دهند. در واقع با ارائه این تحلیل ها فرهنگی در سازمان ها رشد پیدا می کند که باید از طریق آن کسب و کار رونق پیدا کند و مدیرانی و رهبرانی که در سازمان وجود دارند می توانند بهترین تصمیم گیری را برای فرآیند های خود داشته باشند. تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها، نه تنها برای مدیران می باشد بلکه با تحلیل داده ها تمام کارکنانی که در سازمان وجود داردند می توانند با بینشی وسیع تر تصمیم گیری کنند و برای رضایت مشتریان نهایت تلاش خود را انجام دهند.

با درک تحلیل هایی که در ورد کسب و کار صورت می گیرد ، تمامی کارکنان فعالیت های خود را بهینه می کنند و با تهدیداتی که آنها را با خطر مواجه می سازد را از بین می برند و در نهایت تلاش آنها موجب می گردد که برای تولید محصولاتی جدیدتر اقدام کنند و انگیزه بیشتری داشته باشند. سازمان ها و شرکت هایی که در حوزه کسب و کاری خود می خواهند موفق شوند و مراحلی را که بیان کردیم را تجربه کنند، باید از تحلیل گرانی استفاده کنند که ابزارهای نو و جدید را را برای تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها ارائه دهند و همچنین تلاش و فعالیت مستمری در ارائه تحلیل ها داشته باشند.

راه های بهبود تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها در سازمان :

تحلیل گرانی که وظیفه تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها را دارند باید برای اینکه کارای خود را بهبود بخشند، همیشه اطلاعات خود را به روز کنند و آنها را به طور منظم مرتب سازند. آنها باید داده های خود را بهترین روش هایی که وجود دارد تجزیه و تحلیل کنند و تحویل مدیران سازمان بدهند. یکی از مسائلی که برای مدیران سازمان بسیار مهم می باشد این است که تحلیل داده ها باید در زمان مورد نظر در دسترس آنها باشد تا بتوانند در آن زمانی که مد نظر است تصمیمات خود را بیان کنند. برای اینکه آنها بتوانند بهتری تصمیم گیری کنند تحلیل گران باید تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها را قبل از جلسات تصمیم گیری ارائه دهند تا مدیران فرآیندهای عملیاتی کسب و کار را قبل از جلسات بررسی کنند و در نهایت در طول جلسه تصمیمات خود را تایید کنند.

تحویل به موقع تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها، موجب می گردد سرعت کارها افزایش پیدا کند و تولید و فناوری که در سازمان وجود دارد با روند چشمگیری پیشرفت کند. پس به طور کلی باید دقت داشته باشید که یکی از مهمترین راه هایی که تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها، به زودی انجام می شود بر عهده تحلیل گران است.

نتیجه گیری در مورد تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها :

همانطوری که بیان نمودیم تحلیل داده هایی که مربوط به کسب و کار می باشد برای موفقیت و فروش بیشتر سازمان ها بسیار مهم می باشد و باید این تحلیل ها به بهترین نحو ممکن توسط تحلیل گران صورت بگیرد. طبق گفته هایی که پیش از این داشتیم متوجه شدید که تحلیل منطقی و درست داده های کسب و کار موجب می شود تا فرآیندهای کسب و کار با روندی عالی و چشمگیر پیشروی کند، ولی ارائه این تحلیل های منطقی بستگی به تحلیل گران دارد که تا چه اندازه در شغل خود حرفه ای می باشند.

در نتیجه پس مهمترین عامل موفقیت در تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها، تحلیل گران هستند که با روش های خود بهترین تحلیل را به مدیران و رهبران سازمان ها ارائه می دهند. البته شایان ذکر است که تحلیل گران فقط با تحلیل داده هایی که به آنها داده می شود موفقیت خود را به دست نمی آورند بلکه آنچه که در مورد تحلیل گران مهم است مهارت هایی است که آنها برای ارائه تحلیل داده های خود به کار می گیرند. تحلیل داده های کسب و کار باید به گونه ای باشد که فرآیندها عملکردی سازمان را بهبود بخشد و بهترین نتیجه در تصمیم گیری مدیران را داشته باشد.

هدف سازمان هایی که به دنبال تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها هستند، پیشرفت و موفقیت در تولید و فروش محصولات خود به مشتریان است. تحلیل گران با ارائه این تحلیل ها نواقص عملکرد سازمان ها را بررسی می کند و به مدیران و رهبران ارائه می دهند. پس به این ترتیب مهمترین عامل موفقیت آمیز بودن تحلیل داده های کسب و کار BA و SME ها، تحلیل گران هستند که با شیوه های تحلیل خود بهترین تحلیل را ارائه می دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ