دوره رایگان

مقالات آموزشی

۱ از ۱۵

بیرینس کوچینگ یعنی توانایی مدیریت کسب و کار. کوچینگ به   معنی مشاوره کسب و کار نیست . بلکه یک فرایند کاملتری است که مشاوره را هم شامل میشود . به تکیه بر توانایی مراجع و کوچی و دادن وضوح به او در مسیر رسیدن به اهداف .آیا برای شما پیش آمده که در انتخاب هدف که قدم اول موفقیت است دچار سر در گمی باشید . کوچینگ به شما کمک میکند با تمرکز بر اولیت های شما اهداف مهم و فوری خود را شناسایی کنید .

bfdcf269-4f8b-4c59-a8de-954ea79abd4e