تماس با ما

اطلاعات تماس ما:

۰۲۱۴۴۳۳۳۷۸۳

۰۹۱۲۲۹۹۵۳۸۹

آدرس ما:

آیت الله کاشانی نبش عقیل ساختمان نگین

سامانه پیامک ۲۴ ساعته ۰۹۰۱۲۹۹۵۳۸۹

شماره حساب دفتر  :

۵۸۵۹

۸۳۱۱

۲۳۹۵

۵۴۲۸

لطفا فیش واریز خود را در دایرکت اینستاگرام ارسال فرمایید .

همچنین برای ارتباط با ما می توانید فرم تماس زیر را تکمیل و ارسال کنید: