توسعه کسب و کار خانگی

۸۷

 

 

 

مشاغل خانگی :

درآمد در خانه ایران
درآمد در خانه ایران

با توسعه کسب و کار ها اهمیت مشاغل خانگی اهمیت بیشتری پیدا کرده است .

بخش مهمی از اقتصاد محلی بوده و به مقرراتی نیاز دارند تا از آنها حمایت شود. یکی از آخرین نظام ها این است که در همه مقرراتی وجود ندارد همانطوری که اینترنت امکانات مشاغل خانگی را آسان کرده است.

مشاغل خانگی ساختار کوچک و ثانویه دارند، این نوع مشاغل مسکونی بوده و کاربر با استفاده از اعضای خانواده خود که دارایی او هستند کارها را به پیش می برد. متناسب با نوع کسب و کار مساحتی از خانه مورد استفاده قرار می گیرد و باید جدا از دارایی ها یا برای همسایگان نیز مزاحمتی ایجاد نکند.

فلسفه تنظیم و ایجاد مقررات برای کسب و کارهای خانگی تغییر اقتصاد جهانی است، در بسیاری از شهرها فعالیت های محلی تشویق می شود.

بسیاری از مشاغل خانگی امروزه مشاغلی هستند که ترافیک کمتری را ایجاد می کنند بخاطر این که تکنولوژی دیجیتال برای محل کار محسوب می شوند. نوع دیگر مشاغل خانگی صنایع دستی یا خدماتی هستند که خدماتی را عرضه می کنند. در این باره می توان به تابلوسازی یا آرایشگری اشاره کرد. این نوع مشاغل بر منطقه مسکونی تاثیر می گذارند بخاطر این که مشتریان به منطقه مسکونی تردد می کنند.

 

بسیاری از مشاغل خانگی براساس کار کارمندان زندگی می کنند. کارمندان ممکن است که بیرون از شرکت بوده یا تعدادی کارمند باشند که در درون شرکت کار می کنند. در برخی مشاغل خانگی میزان مساحت اشغالی گاراژ در پیشبرد کسب و کار خانگی تعیین کننده است. مشاغل خانگی باید ساعات خدمات دهی به مشتریان خود را تنظیم کنند. در اکثر مشاغل کاربری خاصی را تهدید می شود (پرداخت کمیسیون لازم بوده و تایید می شود) و این نوع مشاغل در مناطق مسکونی ایجاد شده اند.

بسیاری از مشاغل خانگی متناسب با نوع کسب و کار خود، آن را تنظیم کرده و به پیش می برند. به طور معمول در همین گروه، مشاغلی هستند که به چندین نوع تقسیم می شوند و مشاغلی هستند که مشتریان به خانه رفت و آمدی ندارند و البته دقیقا مشاغلی هستند که مشتریان یا تامین کنندگان به خانه رفت و آمد می کنند.

فروشنده شو کتاب صوتی رایگان گروه آموزشی نویدنقوی

در برخی از مشاغل خانگی، با توسعه استانداردهای خانگی، مدیریت می شوند. از استانداردهای متنوعی استفاده می شود تا اهداف نگهداری صاحب حرفه و کسب و کار این مشاغل حفظ شود. این استانداردها شامل مقدار مساحت اشغالی خانه توسط کسب و کار، تعداد اتاق های خانه جهت کسب و کار ، تنظیم مقدار مساحت پارکینگ، محدودیت کارکنان خارج از خانه، محدودیت سفرهای درون شهری، نمادی برای مشاغل خانگی.

 

 

تعدادی از این مشاغل نسبت به تغییر ساختار برای خارج از خانه ممنوع شده اند. این نوع مشاغل به علاوه با توجه به استانداردهایی مثل نور؛ سروصدا، عطر، تداخل الکتریکی یا سایر تاثیرات خارجی برای مشاغل خانگی مناسب هستند. براساس قانونی، مشاغل خانگی و عملکرد نباید مشخصه مسکونی برهم بزند یا حتی نباید برای همسایگان مزاحمتی ایجاد کند، ولی انعطاف پذیری می توانید از سایر دارایی ها نیز استفاده کنید.

با تغییر محیط کاری و افزایش علاقه به کارآفرینی، اکثر افراد در کسب و کارهای خانگی به کارگرفته می شوند که بدین ترتیب در ترافیک نیز تاثیر مستقیمی نمی گذارند. بسیاری از افراد در کسب و کار خانگی به عنوان شغل دوم فعالیت می کنند و به طور عمده این نوع کسب و کارها به لحاظ ارتباطی نسبت به سایرین متفاوت هستند.

 

جدیدترین مشاغل خانگی  تهران اصلا به مقررات نیازی ندارند. تعداد بیشتری از کسب و کارها خانه را به عنوان بخش مسکونی مدنظر قرار می دهند. طوری که برای مشاغل خانگی گواه خارجی وجود ندارد (شاید بجز بخش کوچکی از مشاغل خانگی) و لازم است که به نحوه استفاده از دارایی که در خانه از آن استفاده می شود توجه کنیم. (البته منظور ساختمان نیست) بخاطر این که باید از ساختمان استفاده شود. این روش با نکات ذیل به انجام رسیده است

  1. شناختی که برای استراتژی توسعه اقتصادی کارآفرینی مهم است
  2. واقعیت این است که احتمالا بدون مجوزها و بدون تاثیر معکوس رخ داده است – همان طوری که در پاراگراف بالا توضیح داده شد. این نوع مشاغل بشدت به خانه وابسته بوده و باید از آن استفاده کنند (برخی از مشاغل تاثیرات خارجی کمتری دارند). همچنین اکثر مشاغل خانگی می توانند از فضاهای خاصی استفاده کنند، این نوع مشاغل با دسترسی به ساختمان و تاثیرات خارجی مهم شناخته می شوند.

    موفقیت برای توست
    تو میتونی موفقیت ممکنه

ایده راه اندازی کسب و کارهای جدید و منطقه بندی مشاغل کسب و کارهای خانگی سریع تر اتفاق و با خطرات کمتری اتفاق می افتد. مشاغل خانگی و مشاغل مبتنی بر خانه به صورت مشاغل کوچکی شکل می گیرند و به گونه ای هستند که کسب و کارهای سنتی را تحت پوشش قرار نمی دهند. بسیاری از کارآفرینان استارت آپ هایی را راه اندازی می کنند، و که اصولا در خارج از اداره، گاراژ و حتی آشپزخانه هستند. این نوع کسب و کارها فراتر از این حیطه رشد می کنند و می توانند استارت آپ را در فضای خارج از خانه حمایت کرده و امکان ایجاد مشاغلی را حتی مبتی بر مالیات فراهم می کنند. کارآفرینی و مشاغل خانگی بخش مهمی از مشاغل کوچکی هستند که در اقتصاد جدید جای دارند و به معنای ابتکار در کسب و کار به شمار می روند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.