مرور برچسب

حفظ آرامش

حفظ آرامش و برقراری آن در زمان انجام یک فعالیت اقتصادی

میدونستی آرامش سرمایه است ؟ ما در درنیا انسان های زیادی داریم که حاضرند هزینه های میلیونی کنند که بتونن آرامش داشته باشند . حتی کساییکه به مخدر و مشروبات پناه میبرند در پی کسب این آرامش اند که البته هر چی بیشتر میگردند کمتر پیدا میکنند…
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ