مرور برچسب

برند و برندینگ

برند و برندینگ چیست ؟

برند و برندینگ چیست ؟ هویتی است از یک سازمان اسم هیچ ربط و تاثیری  به برند وبرندینگ ندارد. یک مفهوم و یک ادراک است که در ذهن آدم ها شکل میگیرد،یک مفهوم و یک ادراک و یا یک احساس که  در ذهن و قلب آدم ها در مورد یک پدیده شکل می گیردو می…
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ