مرور برچسب

NAVIDNAQAVI

چرا در مورد مسایل مالی صحبت میکنم ؟

من  در مسایل مالی هم تجربه دارم و هم کتاب های روز دنیا رو مطالعه کردم و بومی کردم . استاد علی اصغر جهان گیری یکی از سرمایه دارانی است که وقتی به کسب و کار ایشان دقت میکنید میبینید نمایان گر موفقیت ایشان است .بنای ما آموزش  علوم کاربردی و…

چی شد که ما وارد آموزش شدیم ؟

چی شد که ما وارد آموزش شدیم ؟ من نوید نقوی بنیان گذار اولین بازی بازار در ایران از زمانی که تو مدرسه درس میخوندم دغدغه ام این بود که این درسی که میخوندم به چه دردی میخوره . یادمه وقتیکاربرد گزاره های p و q ریاضی را در منطق دیدم…
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ