مرور برچسب

navid naqavi

چرا در مورد مسایل مالی صحبت میکنم ؟

من  در مسایل مالی هم تجربه دارم و هم کتاب های روز دنیا رو مطالعه کردم و بومی کردم . استاد علی اصغر جهان گیری یکی از سرمایه دارانی است که وقتی به کسب و کار ایشان دقت میکنید میبینید نمایان گر موفقیت ایشان است .بنای ما آموزش  علوم کاربردی و…
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ