مرور برچسب

چانه زنی در تجارت

چانه‌زنی در تجارت و کسب و کار

چانه‌زنی یا مذاکره همواره در فعالیت‌های اقتصادی روزمره مشاهده می‌شود. ابتدا باید تعریف دقیق از آن ارائه دهیم. چانه‌زنی و مذاکره عبارت است از برقراری ارتباط با هدف متقاعد کردن پیشنهاد دهنده برای تجدید نظر در پیشنهاد خود به…
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ