مرور برچسب

هزینه

روش های کاربردی برای چابکسازی و کاهش هزینه های کسب و کار

هزینه های سربار شامل هزینه های اشیا یا خدماتی می شود که برای کسب درآمد مورد نیاز است.هزینه هایی که تولیدکنندگان برای تولید صرف می‌کنند، هزینه تولید نامیده می‌شود و اگر هزینه تولید از درآمد بیشتر باشد، آن زیان به حساب درمی آید و اگر هزینه…
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ