مرور برچسب

راستی

روز دوم بازی بازار

راستی برترین سیاسته  HONESTY IS THE BEST ما در دورانی زندگی میکنیم که هنوز بعضی فروشنده ها در پی فروش به هر قیمتی هستند . شاید دیده باشید. تجربه ثابت کرده و تجار بزرگ دنیا اذعان دارند HONESTY IS THE BEST POLICY میخوام بهتون بگم…
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ