مرور برچسب

حکمت هشتم نهج البلاغه

حکمت هشتم نهج البلاغه

على (ع) در حکمت هشتم نهج البلاغه فرمود:از اين انسان در شگفت شويد، به قطعه اى پيه مى بيند و به پاره گوشتى سخن مى گويد و به تكه استخوانى مى شنود و از شكافى نفس مى كشد.
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ