مرور برچسب

اصول مذاکره و چانه زنی

مهارتی مهمتر از نان شب بخش دوم

  دانش فروش همیشه پیدا کردن اولین مشتری بسیار سخت تر از پیدا کردن مشتری دوم است. تعداد زیادی از بیزینس های کوچک نمی ‌توانند برای رشد مستمر خود مشتری جدید پیدا کنند و در مدیریت کردن روابط مشکل دارند‌؛‌ توانایی پیدا کردن مشتری…

چانه‌زنی در تجارت و کسب و کار

چانه‌زنی یا مذاکره همواره در فعالیت‌های اقتصادی روزمره مشاهده می‌شود. ابتدا باید تعریف دقیق از آن ارائه دهیم. چانه‌زنی و مذاکره عبارت است از برقراری ارتباط با هدف متقاعد کردن پیشنهاد دهنده برای تجدید نظر در پیشنهاد خود به…
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ