دوره کوچینگ کسب و کار و درآمد دلاری

کاربر گرامی هدایا به صورت فایل های دانلودی در پنل کاربری > زبانه محصولات دانلودی قابل دسترسی هستند.

فصل اول: کوچینگ و کسب و کار

در صورت نیاز به دانلود این ویدئو، اینجا کلیک کنید.
برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک کنید.

در صورت نیاز به دانلود این ویدئو، اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک کنید.

در صورت نیاز به دانلود این ویدئو، اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک کنید.

 

در صورت نیاز به دانلود این ویدئو، اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک کنید.

 

[wcm_nonmember]
برای مشاهده این درس می بایست در دوره ثبت نام نمائید.

ثبت نام در دوره
[/wcm_nonmember]

[wcm_restrict plans=”business-coaching”]

در صورت نیاز به دانلود این ویدئو، اینجا کلیک کنید

[/wcm_restrict]

[wcm_nonmember]
برای مشاهده این درس می بایست در دوره ثبت نام نمائید.

ثبت نام در دوره
[/wcm_nonmember]

[wcm_restrict plans=”business-coaching”]

در صورت نیاز به دانلود این ویدئو، اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک کنید.

[/wcm_restrict]

 

[wcm_nonmember]
برای مشاهده این درس می بایست در دوره ثبت نام نمائید.

ثبت نام در دوره
[/wcm_nonmember]

[wcm_restrict plans=”business-coaching”]

در صورت نیاز به دانلود این ویدئو، اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک کنید.

[/wcm_restrict]

 

[wcm_nonmember]
برای مشاهده این درس می بایست در دوره ثبت نام نمائید.

ثبت نام در دوره
[/wcm_nonmember]

[wcm_restrict plans=”business-coaching”]

در صورت نیاز به دانلود این ویدئو، اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک کنید.

[/wcm_restrict]

 

[wcm_nonmember]
برای مشاهده این درس می بایست در دوره ثبت نام نمائید.

ثبت نام در دوره
[/wcm_nonmember]

[wcm_restrict plans=”business-coaching”]

در صورت نیاز به دانلود این ویدئو، اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل صوتی این جلسه، اینجا کلیک کنید.

[/wcm_restrict]

[wcm_nonmember]
برای مشاهده این درس می بایست در دوره ثبت نام نمائید.

ثبت نام در دوره
[/wcm_nonmember]

[wcm_restrict plans=”business-coaching”]

در صورت نیاز به دانلود این ویدئو، اینجا کلیک کنید

[/wcm_restrict]

[wcm_nonmember]
برای مشاهده این درس می بایست در دوره ثبت نام نمائید.

ثبت نام در دوره
[/wcm_nonmember]

[wcm_restrict plans=”business-coaching”]

در صورت نیاز به دانلود این ویدئو، اینجا کلیک کنید

[/wcm_restrict]

[wcm_nonmember]
برای مشاهده این درس می بایست در دوره ثبت نام نمائید.

ثبت نام در دوره
[/wcm_nonmember]

[wcm_restrict plans=”business-coaching”]

در صورت نیاز به دانلود این ویدئو، اینجا کلیک کنید

[/wcm_restrict]

[wcm_nonmember]
برای مشاهده این درس می بایست در دوره ثبت نام نمائید.

ثبت نام در دوره
[/wcm_nonmember]

[wcm_restrict plans=”business-coaching”]

در صورت نیاز به دانلود این ویدئو، اینجا کلیک کنید

[/wcm_restrict]

[wcm_nonmember]
برای مشاهده این درس می بایست در دوره ثبت نام نمائید.

ثبت نام در دوره
[/wcm_nonmember]

[wcm_restrict plans=”business-coaching”]

در صورت نیاز به دانلود این ویدئو، اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

[/wcm_restrict]

فصل دوم: درآمد دلاری

[wcm_nonmember]
برای مشاهده این درس می بایست در دوره ثبت نام نمائید.

ثبت نام در دوره
[/wcm_nonmember]

[wcm_restrict plans=”business-coaching”]

در صورت نیاز به دانلود این ویدئو، اینجا کلیک کنید

[/wcm_restrict]

[wcm_nonmember]
برای مشاهده این درس می بایست در دوره ثبت نام نمائید.

ثبت نام در دوره
[/wcm_nonmember]

[wcm_restrict plans=”business-coaching”]

در صورت نیاز به دانلود این ویدئو، اینجا کلیک کنید

[/wcm_restrict]

 

 

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ