مرور برچسب

BUISINESS ETHICS

اخلاق تجارت چیست ؟ Buisiness Ethics

اخلاق تجارت به معنی تطبیق گزاره های اخلاقی در زندگی تجاری است و بررسی آثاری که از رفتار های ما نشات میگیره و با بهینه کردن رفتار های خودمان تغییری اساسی در زندگی خودمون ایجاد کنیم . چی ازین بهتر ؟
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ