مرور برچسب

کوچینگ اسلامی

سلف كوچينگ چيست

سلف كوچينگ فعاليتي است كه شما را رو به جلو مي راند و شما با چالش هاي بعدي مواجه مي شويد و البته بايد هزينه هاي گزاف آن را بپردازيد. ما مي توانيم به صورت منطقي رفتار كنيم، و همان طوري كه به صورت منطقي ياد مي گيريم همين عمل باعث مي شود تا به…
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ