R & D بخش تحقیق و توسعه تیم ها و روش های آن

0 1,040

R & D بخش تحقیق و توسعه تیم ها :

R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها, واژه ایست که در بیشتر شرکت های امروزی زیاد به گوش می خورد. R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها یک واژه انگلیسی است که در مورد تحقیق و توسعه شرکت ها به کار می رود. در شرکت های امروزی وجود واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها، امری بسیار مهم است که شرکت ها باید این واحد را در سازمان خود جای دهند. البته در برخی از شرکت ها به دلیل ساختاری که دارند نیازی به این نیست که حتما  R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها در واحد مجزا باشد بلکه وجود یک تیم متخصص از این بخش کافی می باشد.

وظیفه اصلی واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها ارائه راهکارهایی می باشد که بلوغ شرکت را به صورت موفقیت آمیزی بالا ببرد، به همین دلیل بیشتر شرکت ها واحدی را برای جستجو و تحقیق در مورد فعالیت های خود تشکیل می دهند که به رشد بهتری از عملکردهای خود برسند، بنابراین واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها تاثیر بسزایی در رشد شرکت ها دارد. باید برای اجرای دستورات این واحد مدیریتی قوی وجود داشته باشد تا این واحد بتواند عملکرد خوبی را از خود نشان دهد، ولی در بعضی مواقع واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها به خوبی می تواند چند واحد شرکت را زیر نظر خود داشته باشند.

به طور کلی واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها، باید تحقیقاتی ار که در مورد بهبود عملکرد شرکت انجام می شود را بالا ببرد و همچنین دانش شرکت را در مورد فرآورده های تولیدی افزایش می دهد. این تحقیقاتی که توسط  R & D بخش تحقیق و توسعه تیم ها صورت می گیرد در هر زمینه ای می تواند باشد تا بهره ویری شرکت را افزایش دهد. به طور معمول آنچه را که واحد   R & D بخش تحقیق و توسعه تیم ها، کشف یا ابداع می کنند به صورت راهکاری می باشد که فرآیندهای بهبود دهنده ای را به مدیریت و واحدهای دیگر شرکت ارائه می دهد.

واحد تحقیق و توسعه تیم ها ، سطح استانداردهای شرکت

R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها و روش های آن:

 1. باید ضرورت استفاده از راهکار دقیقا مشخص شود، و ریسک ها و دست آوردهای آن در ابتدا برای مدیریت و واحدهای دیگر قبل از اینکه آن راهکار را انجام دهند بیان شود. همچنین باید عواقب استفاده نشدن از آن راهکارها را بیان کنند تا مدیریت و واحدهای دیگر از همه جنبه های آن راهکار با خبر باشند.
 2. راهکارهایی که توسط واحد R & D بخش تحقیق و توسعه تیم ها ارائه می شود باید تمام جزئیات را توضیح دهد و به صورت کامل مشخص باشد. به طور کلی باید راهکارهای ارائه شده به صورت مجموعه ای باشد که بسیار واضح و قابل تجزیه هستند.
 3. باید راهکارهای ارائه شده قابل اندازه گیری باشند و در هر گامی که شرکت از آن راهکارها استفاده می کند درصد موفقیت آن به طور کامل مشخص باشد.
 4. باید تمامی راهکارهای که تعیین شده اند و می خواهند مورد استفاده قرار بگیرند به طور کامل انجام پذیر باشند. برای اینکه واحد R & D بخش تحقیق و توسعه تیم ها, عملکرد بهتری را از خود نشان دهند باید در گام اول بهترین ایده را برنامه ریزی کنند و آن ایده برای اینکه مورد انجام قرار گیرد به هیچ پیش نیاز و بستری نیاز نداشته باشد. به طور کلی باید واحد R & D بخش تحقیق و توسعه تیم ها، اولین ایده را که ارائه می دهد به گونه ای طراحی کند که به راحتی انجام شود، ولی گام دوم برنامه ریزی برای انجام پذیرفتن به گام اول نیاز داشته باشد.
 5. واحد R & D بخش تحقیق و توسعه تیم ها، راهکارهایی را که ارائه می دهد باید آنها را برای شرایط عادی برنامه ریزی کند، البته باید شرایط بدبینانه هم مد نظر قرار گرفته شود و راهکارهای مقابله با آنها هم برنامه ریزی شوند. برای مثال اگر در شرکتی وامی می خواهد گرفته شود باید پرداخت آن وام به آسانی صورت بگیرید ولی راه حل هایی را باید برای جایگزینی آن ارائه دهند که اگر پرداخت وام با تاخیر صورت گرفت از آن راهکارهای جایگزین استفاده کنند.
 6. باید گام هایی که می خواهند در شرکت اجرا شوند از قبل زمان بندی شوند، همچنین باید دقت داشته باشید که راهکارهای ارائه شده باید از لحاظ زمانی محدود باشند.
 7. یکی از نکاتی که بسیار مهم است و باید به آن اهمیت داده شود این است که باید تمامی گام ها توسط واحد R & D و بخش تحقیق و توسعه تیم ها، از لحاظ ریالی بررسی شود.
R & D ، بخش تحقیق و توسعه سازمان ها
بخش تحقیق و توسعه شرکت ها

R & D  بخش تحقیق توسعه تیم ها و روش هایی که در آن انجام می شود:

همانطوری که می دانیم و بیان کردیم در هر واحدی از شرکت ها و سازمان هایی که فعالیت خود را شروع می کنند، واحدهایی تشکیل می شود که هر واحد وظایف خاصی را بر عهده دارد. یکی از آن واحدها R & D بخش تحقیق و توسعه تیم ها است که برای انجام وظایف خود روش های خاص خود را دارد. در ادامه برخی از آن روش ها را بیان می کنیم .

 1. ارائه راهکارهایی برای ارتقای سطح استانداردهای شرکت :

اگر واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها می خواهند راهکارهایی را برای ارتقای سطح استانداردهای شرکت ارائه دهند، باید یک سری روش های خاص را انجام دهند، از جمله این روش ها :

 • باید استانداردها و ایزوهایی را که در آن حوزه فعالیتی وجود دارد را بررسی کنند.
 •  ارائه مناسب ترین استاندارهایی که به تمامی امور شرکت مرتبط می باشد. این امور چیدمان های اداری، تجهیزات، ایمنی و بهداشت، مدیریت کیفیت و … را شامل می شود. همچنین زمانی که واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها، این استانداردها را معرفی می کنند باید راهکارهای آنها را هم بیان کنند.
 • باید برای اینکه بلوغ شرکت را ارزیابی کنند، خود ارزیابی هایی را در شرکت اجرا نمایند و راهکارهایی را برای از بین بردن نقاط ضعف ارائه دهند. راهکارهای ارائه شده باید به گونه ای باشد که نقاط ضعف شرکت را از بین ببرد و موجب تقویت تمامی سیستم های شرکت شود.
 • ­واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها، اگر توانایی داشته باشند به راحتی می توانند استانداردهای موجود شرکت را بسیار فراتر ببرند، حتی فراتر از استانداردهایی که رسمی هستند و برای بیشتر شرکت ها اجرا می شوند. واحد تحقیق و توسعه باید دانش و آگاهی خود را بیشتر کند تا بتواند استانداردهای شرکت را فراتر از استانداردهای رسمی تعیین شده ببرد.
 1. ارائه نمودن راهکارهایی برای بالا بردن سطح علمی شرکت ها و بهره وری و مهارت های نیروها و تجهیزات شرکت را افزایش بخشیدن :

_ یکی از مهمترین کارهایی که واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها، انجام می دهد این است که لیستی از نیروهایی را که می توان جایگزین افراد با سوادتر و با تجربه تر نمود تهیه می کند. این یکی از بهترین و الزامی ترین اقداماتی است که باید این واحد انجام دهد. البته زمانی که این لیست را ارائه می دهند باید علت جایگزینی را بیان کنند و ویژگی های هر فردی را که می خواهند جایگزین نمایند را به طور کامل ارائه دهند.

_ افرادی را که به هر دلیلی قابل جایگزینی نیستند و یا اینکه عوارض و هزینه جایگزینی آنها بیشتر از ارتقا و آموزش آنها باشد را باید ممیزی نمایند. البته زمانی که می خواهند این اقدام را انجام دهند باید علت دقیق و واضح غیر قابل جایگزین بودن آنها را در مقایسه با آموزش دادنشان بیان کنند.

_ واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها، باید راهکارهایی که برای جایگزین نمودن افراد وجود دارد را دسته بندی کند و همچنین آموزش هر نفر را طبق ویژگی هایی که دارد اولویت بندی کند.

_ تهیه نمودن سر فصل هایی که در آموزش دادن افراد جایگزین بسیار مهم است و هزینه های آموزشی برای هر فرد باید تخمین زده شود یکی دیگر از روش های واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها، می باشد.

_ برخی از مدیران هستند که غیر قابل جایگزینی می باشند، واحد توسعه و تحقیق باید چگونگی آموزش این مدیران را ارائه دهد. همچنین برای اینکه مدیران به خوبی آموزش ببیند نیاز به مشاوره هایی دارند که در این زمینه آنها را یاری کند، بر این اساس باید از مشاوره هایی استفاده کنند که به آنها در زمینه بالا بردن میزان کار مفید پرسنل یاری رسانند.

_  بسیاری از اقدامات دیگر واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها که مربوط به تجهیزات آموزشی می باشد، بدین شرح می باشد که باید بررسی کنند که شرکت به چه تجهیزاتی برای آموزش افراد جایگزین نیاز دارد و اینکه همراه با معرفی این تجهیزات، ضرورت و هزینه آن را هم قید کنند برخی از تجهیزات هستند که باید ارتقا پیدا کنند و یا تعویض شوند، به همین دلیل قیمت و ضرورت هر کدام از تجهیزات مورد نیاز شرکت با یکدیگر متفاوت می باشد.

ارتقای سطح استانداردهای شرکت ، بخش تحقیق و توسعه شرکتها
ارتقای سطح استانداردهای شرکت

_ بعد از بررسی های که توسط واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها انجام می شود باید مشخص کنند که کدام نیروهای شرکت نیاز به تعدیل دارند و هزینه و ضرورت تعدیل آن نیروها باید بیان شود. نیروهایی که جدید هستند را باید با ویژگی ها و مشخصاتی که دارند معرفی نمایند. و یا اینکه می توانند از نیروهای قبلی استفاده کنند البته باید نیروهای قبلی را با فعالیت ها و راهکارهای جدید شرکت آشنا سازند. واحد توسعه و تحقیق بیشترین تمرکزی که دارد بر روی این موضوع می باشد که بهترین راهکارها را برای رشد و ارتقای شرکت ارائه دهد، به همین دلیل در انتخاب نیروهایی که در شرکت می خواهند فعالیت داشته باشند حساسیت زیادی به خرج می دهد.

­_ برخی از نیروهایی که در شرکت وجود دارند و در حال ریزش هستند و یا اینکه ریسک از دست دادن آن افراد بسیار بالا می باشد را واحد توسعه و تحقیق جایگزین می نماید. البته باید در انتخاب این افراد بسیار دقت نمود، چرا که بعضی از آنها دارای ویژگی های قابل توجه ای هستند که می توان آنها را با راهکارهایی مناسب همچون آموزش های صحیح ،در شرکت حفظ نمود.

 1. ارائه راهکارهایی برای بهبود فرهنگی که در شرکت حاکم است و ارائه راهکارهایی برای حفظ آن ارزش هایی که به وجود آمده است :

– اولین و مهمترین اقدامی که واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها، باید در این زمینه انجام دهد این است که افراد را بر مبنای سهام داران، هیات مدیره، معاونین و پرسنلی که نقش آنها بیشتر سرپرستی و مدیریتی می باشد، پرسنلی که عمده فعالیت آنها مربوط به خلاقیت و ابتکار خودشان است و پرسنلی که وظایف روزمره ای را بر عهده دارند دسته بندی کند.

– باید واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها، راهکارهایی را برای بهبود فرهنگ حرفه ای شرکت ها ارئه دهد تا مسئولیت پذیری افرادی که در شرکت فعالیت می کنند بیشتر شود. در این صورت اگر یک رفتار و فرهنگ کاری توسط یکی از افراد به طور منظم ایجاد شود افراد دیگر هم آن را انجام می دهند و این روش امری متداول در شرکت می شود. فرد اولی که باید رفتار فرهنگی و قانونی در شرکت انجام دهد و افراد دیگر را ملزم به انجام دادن آن رفتارها و عملکردها می کند مدیریت می باشد. به همین دلیل واحد توسعه و فرهنگ باید عملکردها و راهکارهایی را ارائه دهد که عملکرد تمامی افراد شرکت بهبود پیدا کند.

– ضوابط و مقرراتی که در شرکت دایر می باشد باید توسط واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها، ارزیابی شود و همچنین باید اجرای عملکردهایی که در شرکت صورت می گیرد هم مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورتی که عملکردها نیاز به اصلاح نمودن داشتند باید برای اصلاح آنها هم راهکارهایی ارائه شود.

– یکی دیگر از مهمترین اقداماتی که توسط واحد تحقیق و توسعه باید انجام شود، این است که راهکارهایی دقیق تر باید برای عملکردها، تحلیل، پایش و .. ارائه شود. نظارت دقیق بر روی عملکردهای شرکت موجب می گردد که بسترهای ارتباطی بین مدیران و کارکنان بهبود پیدا کند و همچنین بر روی رابطه کارکنان با کارکنان دیگر هم تاثیر گذار است.

 1. یافتن ضرورت و کاربرد استفاده از تکنولوژی و دانش هایی که موجود هستند و یا اینکه در شرکت تولید شده اند :

– برای اینکه فرآورده های هر شرکت بهبود پیدا کند باید در مورد علوم و تکنولوژی که به شرکت مربوط هستند تحقیق شود تا هر کدام که برای بهبود عملکردهای کارکنان شرکت مناسب می باشد را انتخاب کنند.

– باید فهرست کاملی از ریسک های استفاده از علوم و تکنولوژی وجود دارد ارائه گردد و همچنین راهکارهایی برای از بین بردن آن ریسک ها هم بیان گردد. چرا که امکان دارد برخی از راهکارها و فرآیندهایی که در شرکت انجام می شود و مورد استفاد بسیاری از کارکنان می باشد تا تولیدات بیشتری را رقم بزنند ضرر داشته باشد و به همین دلیل باید این ریسک ها توسط واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها شناسایی گردد و توسط همین واحد راهکارهایی برای مقابله با آنها ارائه شود.

– در مورد برخی از راهکارها باید دقیق تر بازنگری شود تا به راحتی بتوانند تخمین هزینه و زمان استفاده از علوم و تکنولوژی مربوطه را تعیین کنند. بسیاری از راهکارها و تجهیزاتی که در شرکت وجود دارند مورد استفاده کارکنان قرار نمی گیرد و این امر به این دلیل است که واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم هایی که در آن شرکت وجود دارد عملکرد خوبی را از خود نشان نمی دهد. در صورتی که وظیفه اصلی این واحد این است که از تجهیزات و فرآورده هایی که در شرکت وجود دارد به بهترین نحو ممکن در جهت بهبود عملکرد کارکنان استفاده کند.

– یکسری از قوانین و دانش هایی در شرکت وجود دارد که به صورت نامکتوب می باشد، واحد توسعه و تحقیق وظیفه دارد این دانش ها را مکتوب نماید تا مدیریت دانش های شرکت به نحو احسن فعالیت های خود را انجام دهند.

ارتقا کیفیت محصولات ، تیم تحقیق و توسعه

 1. ارائه نمودن راهکارهایی برای ارتقای سطح رضایت افرادی که به شرکت وابسته هستند :

-. واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها، یکی از مهمترین وظایفی که دارد این است که سیستم عملکردی شرکت ها دیگر را مورد بررسی قرار دهد و در مورد اینکه شرکت های دیگر چه امتیازاتی یا تسهیلات بیشتری را به کارکنان خود می دهد اطلاعات جمع آوری کند. با به دست آوردن آن اطلاعات واحد توسعه و تحقیق بع راحتی می توان سطح کیفیت امتیازهایی که در شرکت ها دیگر وجود دارد را افزایش دهد و رضایت بیشتر کارکنان خود را از این طریق به دست آورد.

– زمانی که به دنبال امتیازات ویژه برای کارکنان می باشد باید امتیازهایی را انتخاب کند که قابل ارائه هستند و شرکت توانایی اعطای آن امتیازات را داشته باشد. باید اعطای امتیاز به کارکنان شرکت به گونه ای باشد که کارکنان آنها را درک کنند و برایشان مفید باشد.

– باید واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها، راهکارهایی را ارائه دهد که استرس کارکنان را کاهش دهد و برای دیگر مشکلات روحی و روانی کارکنان حتی در بیرون از محل کار راه حلی پیدا کند. چرا که اگر یکی از کارکنان دچار مشکلات روحی روانی باشد به خوبی نمی تواند عملکردهای خوبی ارائه دهد و در سیستم شرکت مشکلاتی بروز می دهد که شاید برای خود آن فرد جبران ناپذیر باشد.

– یکی از شیوه هایی که باید واحد توسعه و تحقیق در عملکردهای شرکت به کار بگیرد این است که باید به دنبال راه حلی باشد تا شوق و انگیزه کارکنان را برای فعالیت بیشتر کند. اعطای امتیاز به برخی از کارکنان موجب می گردد که بهترین عملکرد را در فعالیت های خود داشته باشند. به همین دلیل یکی از وظایف واحد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها، این است که به دنبال راهکارهایی برای شوق و انگیزه کارکنان باشد. اگر فعالیت های شرکت به ترتیب انجام شود و کارکنان عملکردهای خود را به خوبی انجام دهند شرکت های دیگر هم جهت همکاری با شرکت مشتاق می شوند.

 1. برخی از خودکفایی های شرکت در ساخت برخی از محصولات باید شناخته شود :

برخی از محصولات در شرکت وجود دارند که کارکنان به راحتی می توانند آنها را خود تولید کنند، چرا که بعد از فعالیت های مستمر و طولانی که در شرکت داشته اند تجربه لازم را برای تولید محصولات به دست آورده اند. به همین دلیل دیگر برای تهیه آن مواد اولیه از شرکت های دیگر درخواست نمی کنند و هزینه شرکت را صرف خرید آن مواد نمی کنند. یافتن این خودکفایی در تولید محصولات بر عهده واحد  R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها می باشد که با بررسی و تحقیق در عملکرد کارکنان به راحتی می توانند به این موضوع پی ببرند.

نتیجه گیری در مورد R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها :

همانطوری که بیان نمودیم هر شرکتی برای اینکه بتواند به موفقیت برسد باید فعالیت های گوناگون شرکت خود را دسته بندی کنید، یکی از فعالیت ها و واحدهایی که در تمامی شرکت ها وجود دارد و نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد واحد  R & D  بخش تحقیق و توسعه تیم ها می باشد. این واحد با بررسی توانایی های شرکت می تواند بهترین راه را برای رشد و ارتقای شرکت ارائه دهد.

به طور کلی از جمله مهمترین اقدامات واحد جستجو این است که تمامی فرآیندها و عملکردها را بررسی کند و زمانی که به یک نتیجه کلی در مورد آن فرآیند رسید، آن را به مدیریت و واحد سرپرستی اطلاع دهد تا آنها در مورد عملکردهایی که باید صورت گرفته شود تصمیم گیری کنند. در واقع نقش این واحد در شرکت بسیار مهم می باشد چرا که بیشتر تصمیم گیری های شرکت به فعالیت های این واحد بستگی دارد. این واحد باید در تمامی حوزه های شرکت دخالت داشته باشد و آنها را به بهترین نحو ممکن مورد بررسی قرار دهد تا نقاط ضعف و قوت شرکت را پیدا کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ