کسب و کار خانگی چیست؟

کسب و کار خانگی چیست؟ هر شغل و فعالیتی که  توسط عضو یا اعضای خانواده در محل سکونت به عنوان منبع کسب درآمد بدون ایجاد مزاحمت و اخلال در آرامش دیگر واحد های مسکونی انجام گیرد جزو کسب و کار خانگی محسوب میگردد. امروزه کسب و کار خانگی و مشاغل کوچک با هزینه و ریسک کم نقش مهمی را در اقتصاد خانواده ها در ایران و دیگر کشور های جهان ایفا می کند.