شخصیت شناسی

0 3,282

شخصیت شناسی چیست و چه فایده ای دارد ؟

اگر در ارتباط با همکاران و مشتری هایتان با مشکل مواجه هستید و حرف آنها را متوجه نمیشوید شخصیت شناسی بسیار میتواند به ارتقا و بهبود این شرایط کمک کند.حتی شخصیت شناسی روابط فردی را هم بهبود میبخشد .

مدل های شخصیت:

به چهار دسته تقسیم میشه .این علم در تجارت و تمامی روابط شما مثلا ازدواج کمک حال شما میشود .

طاووس

عقاب

جغد

کبوتر

ویژگی‌های زیر درمورد چهار تیپ شخصیت پرنده ای به کار می‌روند:

* کبوتر – عاشق صلح و مهربان

* جغد – منطقی و باهوش

* طاووس – خودنما و برون‌گرا

* عقاب – جسور و قاطع

تیپ-شخصیت-پرنده-ای-۲
تیپ-شخصیت-پرنده-ای-۲

 

کبوتر هوش عاطفی بالایی دارد، در حالی‌که در تعاملات بسیار منفعل است.

ویژگی‌های مثبت کبوتر در شخصیت‌های ۴ پرنده:

صبور

بخشنده

قابل اعتماد

درون‌گرا

ریسک ناپذیر

محترم

صادق

قابل اتکاء

آسان‌گیر

ویژگی‌های منفی کبوتر در شخصیت‌های چهار پرنده‌:

وابسته

قابل پیش‌بینی

دنباله‌رو

ساده‌لوح

وابسته به دیگران

جغد

جغد هوش منطقی بالایی دارد، در حالی‌که در تعاملات بسیار منفعل است:

ویژگی‌های مثبت جغد در شخصیت‌های چهار پرنده‌:

درون‌گرا

آرام

دقیق

منصف

آگاه

مصمم

محافظه‌کار

جزء‌نگر

محتاط

کنجکاو

ویژگی‌های منفی جغد در شخصیت‌های چهار پرنده‌:

بی‌اعتماد

خود-محور

بی‌اراده

انتقام‌جو

کوته-بین

طاووس

طاووس هوش عاطفی بالایی دارد در حالی‌که در تعاملات بسیار فعال است.

ویژگی‌های مثبت طاووس در شخصیت چهار پرنده‌:

پرحرف

روشن‌فکر

پرانرژی

عاطفی

پرجذبه

اجتماعی

مشتاق

ماجراجو

رقابت‌جو

ویژگی‌های منفی طاووس در شخصیت‌های چهار پرنده‌:

آشفته‌ذهن

عاطفی

خودخواه

کنترل‌گر

سلطه‌جو

تشنه‌ی قدرت

عقاب

عقاب هوش منطقی بالایی دارد درحالی‌که در تعاملات بسیار فعال است.

ویژگی‌های مثبت عقاب در شخصیت‌های چهار پرنده:

پرجذبه

صادق

دارنده‌ی ابتکار عمل

مستقل

برانگیخته

پرخاش‌گر

باانگیزه

متقاعدکننده

نترس

ویژگی‌های منفی عقاب در شخصیت‌های چهار پرنده‌:

صریح

غیردلسوز

خودپسند

مجادله‌گر

عجول

تحمیل‌کننده

لجباز

شناخت تیپ شخصیت اطرافیان میتواند به تعامل و ارتباط  بهتر کمک شایانی کند

منبع:بازده

 

آناگرام و تیپ های شخصیتی
آناگرام و تیپ های شخصیتی

 

این تقسیم بندی دیگری است و نشان گر جفت های شخصیتی است .شخصیت شما و همسرتان جز کدام دسته است ؟

 

همکاری
همکاری

 

چجوری موفق باشیم ؟ پله های موفقیت کدامست ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ