راهكارهاي برنامه ريزي موفق در زندگي فردي

0 746

 

ضرورت برنامه ريزي موفق در زندگي

ايجاد تعادل در زندگي و كار، كار آساني نيست. كار، امورات زندگي ؛ تحصيل و معاشرت با دوستان؛ همگي كارهايي هستند كه بايد براي هر يك وقت بگذاريد و از گزاره های برنامه ريزي موفق. شما با برنامه ريزي مي توانيد به همه كارهاي تا برسيد. برنامه ريزي و مديريت زمان باعث مي شود تا كارها را سريع تر و در زمان خود انجام دهيد. مي توانيد كارهايتان را براساس اهداف بلندمدت ، ميان مدت و كوتاه مدت تقسيم بندي كرده و انجام دهيد.

برنامه ريزي موفق براي سپري كردن روز

شما با برنامه ريزي مي توانيد به همه كارهاي خود در زمان مشخصي برسيد و همه كارهاي خودتان را انجام دهيد. به طور مثال مي توانيد مي توانيد به دانشگاه برويد و در زمان مشخصي يك جلسه كاري را مديريت كنيد.

شما بايد يك روز قبل را به برنامه ريزي اختصاص دهيد و كارهاي روز بعدتان را روي كاغذ بنويسسيد و در روز بعد كارهاي خودتان مطابق با زمان بندي كه براي هركدام مشخص كرده ايد انجام دهيد.

برنامه ریزی .
برنامه ریزی .

تخمين مقدار زمان مورد نياز براي انجام كارها

رفت و آمد يكي از مواردي است كه اكثر اوقات ما را در طي روز پر مي كند. لذا زمان رفت و آمدهاي خود را محاسبه كنيد طوري كه بتوانيد از رفت و آمدهاي غيرضروري جلوگيري كرده و به كارهاي مهم خود برسيد. شما با مديريت زمان مي توانيد به بيشتر كارهاي مهم برسيد. شما با برنامه ريزي موفق مي توانيد كارهاي مهم خودتان را انجام دهيد طوري كه هميشه وقت بيشتري را داشته باشيد.

مشخص سازي زمان بهره وري

شايد متوجه شده باشيد كه چه در زماني در روز انرژي بيشتري داريد و مي توانيد كارهاي بيشتري را با كمتري زمان ممكن انجام دهيد. كارهاي خودتان را به ترتيب زماني انجام دهيد. در صورتي كه متوجه شده ايد كه صبح ها انرژي بيشتري داريد بنابراين در اين زمان، كارهاي بيشتري را در زمان كمتري انجام خواهيد داد. كارهاي غيرمهم و غيرضروري مانند چك كردن ايميل و پاسخ به تماس هاي تلفني ناموفق را در بعد از ظهرها انجام دهيد. برنامه ريزي موفق اين امكان را به شما مي دهد كه هميشه زمان كافي را داشته باشيد و به تنگي وقت دچار نشويد.

شناسايي عادات مثبت و منفي

ما هميشه براساس عادات خودمان كارهاي خودمان را انجام مي دهيم. البته عادات منفي مهم ترين مانع در جهت نائل شدن به اهداف شماست در مقابل عادات مثبت باعث مي شود كه زودتر به اهدافي كه مشخص كرده ايد دست بيابيد.

هرگز انرژي و وقت خود را براي كارهاي غيرضروري صرف نكنيد يا حتما اوقاتي را براي خانواده خودتان اختصاص دهيد. يا اين كه انجام كارهاي ديگران مانع از رسيدگي به كارهاي خودتان مي شود. بنابراين حتما عادات مثبت و منفي خودتان را شناسايي كنيد تا زودتر به اهدافي كه مشخص كرده ايد دست يابيد.

عادات منفي را از بين برده و در عوض عادات مثبت را جايگزين عادت منفي كنيد. هميشه كارهاي مهم و ضروري اهميت دارند و بقيه كارها از اهميت چنداني برخوردار نيستند. شما مي توانيد با نه گفتن به ديگران كارهاي مهم خود را انجام دهيد. برنامه ريزي موفق را هميشه بياد داشته باشيد و به آن عمل كنيد.

شناسايي وقت هاي تلف شده

انجام برخي كارها وقت گير هستند، بنابراين تا حد ممكن سعي كنيد كه وقت هاي تلف شده خود را شناسايي كنيد. شما مي توانيد در چنين اوقاتي بيشترين بهره وري را داشته باشيد،كتاب صوتي گوش كنيد، كتاب بخوانيد، تا رسيدن به جلسه، وعده غذايي خود را ميل كنيد.

ضرورت برنامه ريزي موفق را به خوبي احساس مي كنيد. پس هرگز آن را فراموش نكنيد و در انجام آن مشتاق و كوشا باشيد.

 

دوست داری میلیونر بشی ؟

 

فروشنده شو کتاب صوتی رایگان گروه آموزشی نویدنقوی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ