حکمت هشتم نهج البلاغه

۳۷

حکمت هشتم نهج البلاغه

على (ع) در حکمت هشتم نهج البلاغه فرمود:از این انسان در شگفت شوید، به قطعه اى پیه مى بیند و به پاره گوشتى سخن مى گوید

حکمت 8 نهج البلاغه

و به تکه استخوانى مى شنود

حکمت 8 نهج البلاغه

و از شکافى نفس مى کشد.

حکمت هشتم نهج البلاغه

الحکمه ۸

قال علیه السلام :اعْجَبُوا لِهذَا الاِنْسَانِ یَنْظُرُ بِشَحْمٍ وَ یَتَکَلَّمُ بِلَحْمٍ وَیَسْمَعُ بِعَظْمٍ، وَیَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ!!

saying 8

Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said the following: How  wonderful is man:He sees with fat,talks with a piece of flesh,hears with a bone and breathes through a hole!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.