حکمت نهم نهج البلاغه

۳۰

حکمت نهم نهج البلاغه

على (ع) در حکمت نهم نهج البلاغه فرمود:وقتى که دنیا به قومى روى آورد،خوبیهاى دیگران را به آنها عاریت دهد

حکمت 9 نهج البلاغه

و چون پشت کند، خوبیهایشان را از ایشان بستاند.

حکمت 9 نهج البلاغه

الحکمه ۹

قال علیه السلام :إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْیَا عَلَى أحَدٍ أَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَیْرِهِ،وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ.

saying 9

Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said the following: When this world advances towards anyone (with its riches),it attributes to him the good of others,and when it turns away from him,it deprives him of his own good.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.